Педагошко-психолошко стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у дуалном образовању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1045

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Беата Грабовац, Суботица, Штросмајерова 11, 024624444

Беата Грабовац (Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доцент, доктор психолошких наука, Ленке Мајор, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, мастер-учитељ, асистент из педагошких наука)

Беата Грабовац, Ленке Мајор, Елеонора Хуђик

П3

К2

Циљ програма је да повећа осетљивост стручњака који раде у дуалном образовању према разним психолошким процесима и појавама код деце и педагошким проблематикама у наставно-образовном раду.

Стручњаци ће укључивањем у програм постати свеснији педагошко-психолошких процеса, који могу значајно утицати на постигнуће и успешност ученика укључених у дуално образовање. Нагласак ће бити стављен, са једне стране на утицај наставника као особе која води наставно-образовни процес, а са друге стране на иднивидуалне особине и потребе ученика, који у истом учествују. Међу темама наћи ће се и утицај породичног и школског окружења, као и вршњака на успешност у свакодневном функционисању и учењу. Програм ће помоћи учесницима да као врсни стручњаци, поред обраде наставних јединица буду у довољној мери респонзивни и према психолошким потребама деце, да компетентно баратају педагошким знањем.

Наставниcи средњих стручних школа и страчњаци који су укључени у васпитно-образовни процес у дуалном образовању

Психолошки процеси и појаве у школи. Педагошке законитости васпитно-образовног рада. Правни аспекти дуалног образовања.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

4.000,00 динара по полазнику