РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У ОБЛАСТИ ФОРМИРАЊА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1047

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Валерија Пинтер Крекић, Штросмајерова 11, 24000 Суботица, 024/624-444, 062-1-875-785 office@magister.uns.ac.rs valeria.krekic@magister.uns.ac.rs

проф. др Валерија Пинтер Крекић, ванредни професор дидактичко-методичких наука (методика наставе математике), Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет у Суботици; проф. др Марта Такач, редовни професор, математичке науке , Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица; мр Елвира Ковач, асистент за методику наставе математике, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица; ма Агнеш Багањ, асистент за педагошке науке, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица

проф. др Валерија Пинтер Крекић, ванредни професор дидактичко-методичких наука (методика наставе математике), Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет у Суботици; проф. др Марта Такач, редовни професор, математичке науке, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица; мр Елвира Ковач, асистент за методику наставе математике, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица; ма Агнеш Багањ, асистент за педагошке науке, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица

П3

К1

Повећање стручних компетенција наставника разредне наставе и васпитача у предшколској установи.

Стручно усавршавање пружа преглед о иновативним педагошким, дидактичко-методичким решењима која се примењују у почетној настави математике. У центар пажње полазника ставља се основна знања из математичког моделовања примењивог у разредној настави математике, односно практична припрема за успешно моделовање и решавање текстуално проблемских задатака. Затим имамо за циљ култивисање дечје игре у функцији развијања почетних математичких појмова и коришћење модела дидактичких игара у васпитно-образовном раду на развијању почетних математичких појмова. За семинар смо бирали вежбе са радионица које су предавачи и студенти са учитељског факултета осмислили и са великим успехом их примењивали.

Наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи

Математичко моделовање и решавање текстуално-проблемских задатака у нижим разредима основне школе, Карактеристични задаци и решења са такмичења, Диференцијални рад у групама на часу математике, Математичка радионица базирана на играма

30

8 сати; 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2.000,00 динара по полазнику