ПРВА ПОМОЋ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1048

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

др Геза Цекуш, УНС, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, 24000 Суботица, Штросмајерова 11. 063-8-917-875 czekus.geza@gmail.com

др Геза Цекуш, професор биологије, здравственог васпитања и методика, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица; Жолт Сенди, Дом здравља Суботица, мастер менаџер у систему здравствене заштите, Дом здравља Суботица, Хитна медицинска помоћ

др Геза Цекуш, професор биологије, здравственог васпитања и методике, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица; Жолт Сенди, Дом здравља Суботица, мастер менаџер у систему здравствене заштите, Дом здравља Суботица, Хитна медицинска помоћ

П3

К2

Ни професори, ни васпитачи ни учитељи немају никакво предзнање у вези пружања прве помоћи, општи циљ jе едукација о значају и примени прве помоћи професора, васпитача и учитеља на српском и мађарском језику

Стручно усавршавање базира на елементано позвавање људског организма, анатомије и физиологије као и хигијене тела човека. Оно пружа прилику за оспособљавање за активно учествовање у спасавању живота повређених и оболелих. Стручно усавршавање треба да допринеси разумевању, препознавању различитих повреда тела као и ефективној првој помоћи. Програм тежи да оствари циљ промовисања изузетну важну улогу професора, учитеља и васпитача, као и проналажење могућности едукације не само наставничког кадра, већ преко њих и ученике и њихове родитеље.

професори основне и средње школе
учитељи разредне наставе
васпитачи

Људско тело (анатомија, физиологија, хигијена); Повреде (појам прве помоћи, појам повреде, врсте поврада, поступак с озлеђеном особом, спасавање унесрећених, редослед пружања прве помоћи, имобилизација, положај повређеног, транспорт) Пружање прве помоћи (поступак с озлеђеном особом, спасавање унесрећених: преглед озлеђенога, уклањање одеће и обуће прва помоћ у ужем смислу, положај озлеђеног, нега озлеђених, санитетски транспорт. Средства при пружању прве помоћи; Пружање прве помоћи по врстама повреда: оживљавање, заустављање крварења, збрињавање ране након заустављања, крварења, аутотрансфузија. Повреде скелетног система: преломи, уганућа и ишчашења, имобилизација, положаји, транспорт

25

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2.000,00 динара по полазнику