ОБУЧАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА КОРИШЋЕЊE ЕЛЕКТРОНСКЕ ТАБЛЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1049

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

др Жолт Наместовски 24331 Бајша, Петефи Шандора 24. +381 63 8631568 namesztovszkizsolt@gmail.com

др. Жолт Наместовски

др Марта Такач, др Геза Цекуш, Мира Мијић, Флора Вереш, Синтиа Ковач

П1

К1

Обучавање наставника за коришћење интерактивне табле

Креирање интерактивног наставног материјала за сопствене потребе

Учитељи
наставници и директори основних и средњих школа

Педагошке и дидактичке основе примене електронске табле; Електронска табла (хардвер); Електронска табла (софтвер); Примена електронске табле у настави математике; Примена електронске табле у настави природних наука; Workshop – Израда једне наставне јединице

10-18

12 сати; 12 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара по полазнику