РАЗВИЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ ПОКРЕТНЕ ИГРЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1050

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Саболч Халаши, Шолохова 32., Суботица, 0638636444, halasi.sabolc@gmail.com

др Саболч Халаши, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

др Саболч Халаши, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент/ др Јосип Лепеш, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

П3

К1

Циљ програма је оспособљавање слушалаца да кроз покретне игрице развијају базичну моторику код деце предшколског и млађег школског узраста

Стручно усавршавање пружа теоријско знање о моторичком развоју деце од рођења до 10 година. Омогућава слушаоцима да препознају децу која заостају у моторичком развоју. Учесницима пружа могућност да кроз практични део наставе савладају оне методе, чиме могу у многоме допринети моторичком развоју детета. Програм тежи да оствари циљ промовисања једне изузетно важне улоге која се односи на стицање нових импулса кретања.

Наставник разредне наставе; наставник предметне наставе; васпитач у предшколској установи

Раст и развој деце; Моторички развој деце; Тест за процену моторичког развоја; Покретне игре

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2.500,00 динара по полазнику