Значајност оснаживања позитивних ставова кроз методику у вртићу

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1051

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Петар Шебешћен, 24415, Бачки Виногради, Београдска 112, +381694349046, sheby77@gmail.com

Дипломирани васпитач, Петар Шебешћен, забавиште, васпитач, Предшколска установа „Наша Радост”

Дипломирани васпитач, Петар Шебешћен, забавиште, васпитач, Предшколска установа „Наша Радост”, Имелда Вереш, Дечје позориште, Суботица, дипломирани васпитач

П3

К4

Циљ усавршавања је пружање нових сазнања са позитивним ставовима и намерама да би стекли сазнања која ће моћи искористити у свакодневном раду.

Даљи циљ усавршавања је да васпитач реагује мотивационо, објективно и аналитички приступи у случајним или кризним ситуацијама у раду са децом или родитељима. Да те вештине помогну у приступу и објективнoм решавању проблема. Као и стицање сазнања како ови утицаји делују на биолошке, физиолошки, когнитивне процесе у мозгу. Педагози који су пратили едукацију ће стећи вештине како да фокусирају и примете позитивност у своју околину и људе (децу и одрасле).

Васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

Задаци васпитача; Кључ успеха васпитно-образовног рада; Фактори који утичу на развој детета; Фокусирање; Позитивно посматрање-потврђивање; Форме мотивација и дисциплиновања деце; Вртић и породица

15-30

8 сати; 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2.000,00 динара по полазнику