MОГУЋНОСТИ ПРИМЕНА ПРОЈЕКТА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1052

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Рита Хорак, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Штросмајерова 11, +381-62-89-200-83, rita.horak@magister.uns.ac.rs

Aлиса Тот, Мађарска aкадемија наука – истраживачки тим развоја визуелних способности деца и обнове методике ликовне културе (MTA-ELTE Visual Culture Research Group, Content Pedagogy Research Program of the Hungarian Academy of Sciences), Виша педагошка школа „Јухас Ђула”, Одсек цртања и историје уметности, Универзитет у Сегедину, Сегедин

Aлиса Тот, Мађарска aкадемија наука – истраживачки тим развоја визуелних способности деце и обнове методике ликовне културе (MTA-ELTE Visual Culture Research Group, Content Pedagogy Research Program of the Hungarian Academy of Sciences), Виша педагошка школа „Јухас Ђула“, Одсек цртања и историје уметности, Универзитет у Сегедину, Сегедин; Доротеа Ваш, асистент, предавач на факултету

П3

К1

Циљ усавршавања је да се педагози упознају са могућностима примена комплексних метода у настави предмета ликовне културе. Стручо усавршавање пружа и теоријке оквире о најновијим научним резлутатума која доказују да ликовно образовање непосредно позитивно утиче на развој когнитивне и афективне сфере код деца. Практични оквири се огледавају у савременим методама и техникама стеченим током курса, која ће моћи искористити током наставе.

Сврха примена пројект методе у настави ликовне културе се огледава у развијању комплексних когнитивних процеса, као и развоја самосталности ученика кроз креативну стваралачку и перцептивну активност (преко посматрања и тумачења ликовног дела, визуелног садржаја). Курс пружа нове идеје и пружа увид у практичне могућности примена пројекта у ликовној педагогији и његовој савременој техничкој имплементацији.

Учитељи
наставници разредне наставе

Истраживање визуелних способности у сврхи развоја ликовне педагогије, модели компетенција визуелне писмености. Могућности примена пројекта у настави уметничких предмета. Облици наставног рада и методе, избор из опционих модела евалуације, стратегије и њихова примена у ликовном образовању, могућност интеграције предмета ликовне културе. Презентација оствареног уметничког пројекта током школског оквира (реализован током наставе).

15.-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2.000,00 динара по полазнику