НТЦ систем учења – образовне неуронауке

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1053

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, Нови Сад

Радмила Петровић, Маршала Тита 78, Маглић, 0646422642, petrovicradmila57@yahoo.com

Доктор спортских наука, Ранко Рајовић, виши предавач, Педагошки факултет Копер, Агенција за едукацију НТЦ Нови Сад

Доцент Јелена Давидовић Ракић, предавач, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Марина Илић, предавач, васпитач, Агенција за едукцију НТЦ; Урош Петровић, писац ,Удружење књижевника Србије; Јутка Балиж, стручни сарадник педагог, професор педагогије, Дечји вртић „Снежана-Hófehérke” Сента; Ана Марија Рехак, предавач, васпитач, ПУ Земља Чуда, Нови Сад

П3

К2

Припрема учесника за примену иновативних метода и развој укупних способности детета, како моторичких тако и когнитивних

Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за индивидуализацију и диференцијацију в-о рада, ангажовање мисаoних способности деце (анализа, синтеза, компарација, повезивање информација и сл.); Функционално повезивање садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области; Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта размишљање и учење кроз покрет и игру; Оспособљавање учесника за рад са децом кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду; Педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад

Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач; Стручни сарaдник у предшколској установи

Уводни део, неурофизиологија развоја мозга и способност учења и повезивања информација; Функционално размишљање

15-30

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

5.000,00 динара по полазнику