ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1054

Не

Удружење грађана „Менса Србије”, Нови Сад, уз подршку Друштва дефектолога Војводине

Маринела Шћепановић, 062244060, marinela.scepanovic@mensa.rs

Маринела Шћепановић, мастер, наставник индивидуалне наставе – соматопед, педагошки саветник, Менса Србије, Друштво дефектолога Војводине

Маринела Шћепановић, мастер, наставник индивидуалне наставе – соматопед звање: педагошки саветник, Менса Србије, Друштво дефектолога Војводине; др Снежана Нишевић, наставник КПВ, саветник – спољни сарадник, ОШ „Бошко Буха“, Београд; проф. др Данијела Илић Стошовић, редовни професор, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд

П4

К2

Развијање вештина наставног особља за препознавање одлика даровитих ученика, њихових права и положаја у основној школи и могућности њиховог напредовања.

Развијање вештина наставног особља за: 1. препознавање одлика даровитих ученика, 2. познавање права и положаја даровитих ученика у основној школи, 3. планирање и програмирање напредовања даровитих ученика.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарaдник у школи

Одлике даровитих ученика, Положај и права даровитих ученика у основној школи, Могућности напредовања даровитих ученика, Планирање и програмирање рада са даровитим ученицима, Индивидуални образовни план 3 и други облици подршке напредовању датовитих ученика.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Хрватски

Српски

Не

3.000,00 динара по полазнику