Школа ромологије

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1055

Не

Удружење „Женске студије и истраживања”, Нови Сад, Булевар војводе Степе 107

Свенка Савић, Булевар војводе Степе 107, 21000 Нови Сад, 021 498 858, 063 8112 41, svenka@eunеt.rs

проф. др Свенка Савић, професорка емерита, Филозофски факултет УНС; др Данијела Радовић, самостална стручна сарадница, Педагошки завод Војводине

проф. др Свенка Савић, професорка емерита, Филозофски факултет УНС; др Маргарета Башарагин, наставница немачког језика, ОШ „Јован Јовановић Змај” Суботица; Станка Јанковић, координаторка, Екуменска хуманитрана организација: ромски програм

П4

К2

Стицање основних знања у оквиру интердисциплинарне области ромологије (наука о ромској заједници) из: образовања, језика, културе, историје и становања Рома у Војводини, Србији и у свету, а због унапређења и развоја интеркултуралности.

Преношења знања наставницама и наставицима о специфичностима једне националне заједнице како би га употребили ефикасно у раду са ромским ученицама и ученицима у основној (и средњој) школи

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач; Васпитач у дому ученика; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Тема 1: Језик ромске заједнице у Војводини и Србији; Тема 2: Култура Рома: обичаји, религија, стереотипи; Тема 3: Историја Рома (савремена историја, расизам, холокауст, миграције, реадмисија); Тема 4: Становање Рома у Војводини: ромска насеља, легализована и дивља (на примерима насеља у Новом Саду: Бангладеша и Шангаја)

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Ромски

Српски

Не

1.000,00 динара по полазнику