Програм оснаживања запослених у образовању за превенцију и заштиту деце од дигиталног насиља

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1056

Не

Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија”, Краља Петра бб, Инђија

Зорка Петровић, Краља Петра 71а, Инђија, 064 22 37 078, ucitibiti@yahoo.com

Професор педагогије, Зорка Петровић, педагог, педагог саветник, Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија”

Горана Лукић, наставник биологије, мастер професор биологије, Гимназија Инђија; Љубица Њаради, школски педагог, професор педагогије, основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак”; Зорка Петровић, педагог, педагог саветник, Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија”

П4

К3

Развијање знања и вештина код просветних радника за разумевање дигиталне комуникације и препознавања свих облика насиља путем интернета и успостављања система подршке и заштите деце

Развијање општих и посебних компетенција неопходних за разумевање дигиталне комуникације и њене специфичности у односу на децу, препознавање феномена злоупотребе деце путем интернета.Упознавање са алаткама за системску подршку деци.

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; Васпитач у предшколској установи; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи

1. Комуникација на интернету- презентација. 2. Вредносни систем- радионица. 3.Занемаривање, злостављање и злоупотреба деце на интернету- презентација. 4.Злоупотреба интернета- радионица 5.Превенција и заштита деце од злоупотребе путем интернета – ППП

20-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Русински

Српски

Не

2.500,00 динара по полазнику