Целовита личност детета – допринос васпитача и наставника емоционалном оснаживању ученика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1057

Не

Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија” Краља Петра бб, Инђија

Зорка Петровић, Краља Петра 71а, Инђија, 064 22 37 078, ucitibiti@yahoo.com

Професор педагогије, Зорка Петровић, педагог, педагог саветник, Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија”

Професор педагогије, Љубица Њаради, школски педагог, професор педагогије, основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак”; Зорка Петровић, професор педагогије, педагог саветник, Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија”; Олена Грња, дипломирани психолог, психолог у људским ресурсима, ДОО “Business Park” Бачки Петровац

П3

К3

Подучавање васпитача и наставника за емоционално оснаживање деце и ученика кроз изградњу способности целовитог развоја и способности сналажења са развојним фрустрацијама у школском и породичном окружењу

Подучавање васпитача и наставника како код деце и ученика развити бољу способност сагледавања ситуације и са позитивне и са негативне стране, како код деце и ученика постићи већу разборитост и емоционалну стабилност, како ојачати толеранцију на свакодневне фрустрирајуће ситуације са васпитачима, наставницима, вршњацима и родитељима, како усмеравати родитеље у развијању способности целовитости и фрустрационе толеранције код деце.

Наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа.

1. Карактеристике емоционалног развоја и способности целовитости код деце и ученика 2. Карактеристике недовољне развијености способности целовитости и мере подршке 3. Карактеристике способности толеранције на фрустрације код деце и ученика

25-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

русински

словачки, српски

Не

2.500,00 динара по полазнику