ГРУПНИ ПСИХОЛОШКИ РАЗВОЈ – ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ СА РИЗИКОМ ТЕШКОЋЕ У УЧЕЊУ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1059

Не

ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9

Гизела Берзе, 24400 Сента, Стеванова 5, 069-19-38-190, berzegizi@gmail.com

Гизела Берзе, Каролина Тот

Гизела Берзе, Каролина Тот

П2

К2

Просветни радници успешно обезбеде и организују развој ученика са тешкоћама у учењу.

Познавање теорија о развоју детета, упознавање одређених тестова за откривање ризика тешкоћа у учењу, обављање тестирања деце за рано откривање опасности тешкоћа у учењу, анализа тестова у корист планирања развоја деце, познавање поступака за превенцију поремећаја у развоју детета, познавање специфичних поступака у случају откривања потенцијалне опасности тешкоће у учењу, планирање развоја деце у групи.

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач ; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

1)Теоријска питања развоја. Типологија и дефинисање тешкоћа у учењу. Резултати истраживања у вези тешкоћа у учењу. Симптоми и рано откривање деце са ризиком тешкоћа у учењу. 2) Препознавање ученика са ризиком тешкоћа у учењу. Тестови за рано препознавање симптома тешкоћа у учењу. 3) Могућности развоја по областима тешкоћа у учењу у предшколској установи и у почетним годинама школовања.- сензитивни периоди у развоју деце. 4) Планирање развоја деце са тешкоћама у учењу у групи. Састављање случаја – опис. Сачињење плана за групни развој деце са тешкоћама у учењу.

15-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2000,00 динара