Добар наставни план – успешна настава

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1060

Да

ЕУ – Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9

Фаркаш Илдико, archimedes.ok@gmail.com 024/812349, 063/532485

Мастер учитељ, Гизела Берзе; наставник разредне наставе/наставник у продуженом боравку; ОШ „Стеван Сремац“ Сента; Илдико Фаркаш, дипломирани математичар, наставник рачунарства и информатике; Сенћанска гимназија; Сента

Гизела Берзе; наставник разредне наставе/наставник у продуженом боравку; ОШ „Стеван Сремац“ Сента; Илдико Фаркаш, дипломирани математичар, наставник рачунарства и информатике; Сенћанска гимназија; Сента; Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија, Сента

П3

К1

Ппросветни радници ће радити на часовима на основу добро концепираног наставног плана, са добро изабраним методама

Стицање знања, као што су: 1) методе анализе плана и програма; 2) методе анализе уџбеника; 3) подела наставног садржаја на веће целине; 4) одређивње нивоа релевантних појмова; 5) суочавање кореспонденције са другим предметима 6) састављање глобалног плана; 7) састављање оперативног плана и избор одговарајућих наставних метода; 8) састављање припреме на час на основу оперативног плана (узимање у обзир предзнање ученика, исход учења)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

1) методе анализе плана и програма ; 2) методе анализе уџбеника; 3) подела наставног садржаја на веће целине;4) одређивње нивоа релевантних појмова; 5) суочавање кореспонденције са другим предметима 6) састављање глобалног плана;7) састављање оперативног плана и избор одговарајућих наставних метода 8) састављање припреме на час на основу оперативног плана (узимање у обзир предзнање ученика, исход учења)

15-30

3 недеље (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Да

2.500,00 динара по полазнику