АУТОКОРЕКТИВНА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА У РАДУ СА ДЕЦОМ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1061

Не

Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Бачки Петровац, Јармочна бб

Аленка Репац, cizmanski.alenka@gmail.com 063/563616

Аленка Репац, дипл. психолог, ПУ Радосно детињство, Нови Сад; Јасна Суботин, дипл. педагог, директор ПУ „Колибри” Ковачица; Андријана Ћирић, дипл. педагог, ПУ „Вчиелка”, Бачки Петровац; Божена Леварски, васпитач у предшколској установи

Аленка Репац, дипл. психолог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Јасна Суботин, дипл. педагог, директор ПУ „Колибри”, Ковачица; Божена Леварски, васпитач у предшколској установи

П3

К2

Изградња и јачање професионалних компетенција учесника за употребу аутокорективних дидактичких средстава у раду са децом/ученицима.

Унапређење знања и вештина учесника о могућностима које нам пружају аутокорективнах дидактичка средства у индивидуализација в-о рада; Обука учесника за примену и интеграцију аутокорективних дидактичких средстава у њихов свакодневни рад са децом /ученицима; Оснаживање учесника да користе потенцијале које нам пружају аутокорективна дидактичка средства за остваривање позитивних утицаја на целокупан дечији развој и подизање квалитета свих сегмената в-о рада.

Наставник разредне наставе; Васпитач у предшколској установи; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Зашто аутокорективна средства у раду са децом/ученицима?; Принципи на којима се заснивају аутокорективна средства; Утицај коришћења аутокорективних средстава на различите области области дечјег развоја; Примена и интеграција аутокорективних средстава у свакодневни рад васпитача/наставника као одговор на потребе и интересе деце; Приказ примера добре праксе; Аутокорективна средства у рукама учесника - рад у малим групама; Рад у малим групама - осмишљавање начина интеграције аутокорективних средстава у свакодневни рад са децом; Излагање продуката радионичарског рада; Самопроцена компетенција учесника за примену аутокорективних средстава у раду са децом/ученицима

15-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски

Не

2.000,00 дин по полазнику