Народна бајка – основе учења и подучавања приповедања бајки

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1062

Не

Завод за културу војвођанских Мађара, 24400 Сента, Поштанска 18

Тамаш Варга, Сента, Иштвана Такача 31, 062 566 213, tamas@vmmi.org

Јудит др Рафаи, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент етнолог

Јудит др Рафаи, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент етнолог; Валериа мг Беседеш Девавари, пензионер, етнолог; Иштван Толди, Агро Раванград, Сомбор, приповедач

П3

К1

Програм пружа могућност педагозима, да поред усвајања знања из области народних бајки, усвоје и технику приповедања како би својим ученицима приповедали бајке, односно научили их да и сами казују народне текстове.

Специфичан сиљ програма је упознавање основа народних бајки, усвајање теоријског, практичног и методичког знања и развијање способности стилског и спонтаног казивања народних бајки по захтевима дидактичке, душевне и забавне природе текста као и његове функције у очувању мађарског језика.Овај програм пружа могућност педагозима, да поред усвајања знања из области народних бајки, усвоје и технику приповедања како би својим ученицима приповедали бајке, односно научили их да и сами казују народне текстове.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Појам мађарске народне бајке. Границе бајки. Формалне особености народних бајки, структура бајке. Стални и променљиви елементи у нашим бајкама. Традиционално приповедање. Приповедач. Визуелни доживљај приповедања. Учење и подучавање приповедања бајки. Историја истраживања бајки у Војводини. Војвођански приповедачи. Фолклоризам бајки. Приповедање у данашњим данима, такмичења у приповедању. Особености приповедања деци предшколског и школског узраста.

15-30

16 сати; 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2.000,00 динара по учеснику