Емоције у школи – школа емоција

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1063

Не

Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица

Ибоља Де Негри, Соње Маринковић 33, 064-322-68-04, denibi@tippnet.rs

Ибоја Де Негри, председник Удружења, Удружење просветних радника мађара Северне-бачке

Илдико Менђан Плетикосић, школски психолог – професор психологије, дипл. психолог, спец, Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола / ОШ „Дожа Ђерђ“ Гунарош, Арабела Варга, школски психолог, дипл. Психолог, ОШ „Никола Тесла“ , Бачка Топола, Јасмина Грубач, школски педагог, дипл. Педагог, Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола

П4

К4

Указивање на улогу емоција у васпитном раду и развијање комуникацијских вештина просветних радника.

Едукација просветних радника на пољу емционалне интелигенције, указивање на важност препознавања и контроле емоција, развијање комуникацијских техника.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Емоције; Комуникација и емоције; Комуникација са различитим актерима у школи; Ситуације из школског живота

15-30

8 сати; 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

1500,00 динара по учеснику; У цену је урачуната: надокнада предавачима и освежење