АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ПОМОЋ У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ/УЧЕЊУ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1064

Не

Друштво дефектолога Војводине (Нови Сад), уз подршку Менсе Србије (Нови Сад)

Маринела Шћепановић, 25000 Сомбор, Амброзија Шарчевића 31, 062244060, marinela.scepanovic@mensa.rs

Мастер Маринела Шћепановић, наставник индивидуалне наставе, педагошки саветник, Друштво дефектолога Војводине и Менса Србије; Асист. Др Санела Славковић, предавач, доктор медицинских наука, Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет

Мастер Маринела Шћепановић, наставник индивидуалне наставе, педагошки саветник, Друштво дефектолога Војводине и Менса Србије; Асист. Др Санела Славковић, предавач, доктор медицинских наука, Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет; Др Снежана Нишевић, наставник корективно-превентивних вежби, доктор дефектолошких наука, саветник – спољни сарадник, ОШ „Бошко Буха“ Београд.

П2

К2

Развијање вештина наставног особља за препознавање деце и ученика са сметњама у развоју/учењу, процену њихових потреба за асистивним технологијама и планирање и програмирање употребе истих.

Развијање вештина наставног особља за: 1. Препознавање деце и ученика са сметњама у развоју/учењу, 2. Препознавање потреба деце и ученика са сметњама у развоју/учењу за асистивним технологијама као помоћним средствима у настави , 3. Планирање и програмирање употребе асистивних средстава.

Васпитач у предшколској установи
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи и предшколској установи.

1. Одлике деце и ученика са сметњама у развоју/учењу, 2. Асистивне технологије као помоћна средства у васпитно-образовном раду, 3. Процена потреба деце/ученика са сметњама у развоју/учењу за асистивним технологијама, 4. Планирање и програмирање употребе асистивних технологија – Тимови за избор и праћење примене асистивних технологија

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Хрватски

Српски

Не

3000,00 дин по учеснику; У цену је урачуната: радни материјал за учеснике семинара, стручне и административно - техничке трошкове едукације.