Обука за јачање компетенција учитеља ромског језика за изборни предмет: Ромски језик са елементима националне културе

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1065

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац

Биљана Вујасин, Омладински трг 1, Вршац, vsvaspedagozi@hemo.net, Бр. Тел. 060 3839839

др Марија Александровић, професор струковних студија на Високoј школи струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”, Вршац; -др Љиљана Келемен Милојевић, професор струковних студија на Високoј школи струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”, Вршац; мр Миљана Лазаревић, асистент, педагошке групе предмета на Високoј школи струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”, Вршац; др Тања Недимовић, Доцент, професор струковних студија на Високoј школи струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”, Вршац

др Марија Александровић, професор струковних студија на Високј школи струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац -др Љиљана Келемен Милојевић, професор струковних студија -мр Миљана Лазаревић, асистент педагошке групе предмета -др Тања Недимовић, Доцент, професор струковних студија

П3

К1

Унапређивање компетенција учитеља ромског језика у васпитно-образовним установама за рад на изборном предмету Ромски језик са елементима националне културе

Унапредити знања учесника програма о психолошко-педагошким компетенцијама потребним у раду са ученицима; -Унапредити знања учесника програма о релевантним методичким поступцима потребним у раду са ученицима -Оснажити и мотивисати учеснике програма да усвојена и унапређена знања и вештине (из педагошко-психолошке области, методике наставе и дечије књижевности на ромском језику) примењју у непосредном васпитно-образовном раду

Учитељи који предају изборни редмет Ромски језик са елементима националне културе

Први дан обуке: 1.Примена психологије у васпитању и образовању 2.Одређење појма учења 3. Учење као процес 4. Општи чиниоци успешног учења / 5. Планирање наставног процеса 6. Интерактивна настава 7. Праћење, документовање и оцењивање у настави Други дан обуке: Настава почетног читања и писања 2. Настава књижевности 3. Настава усменог и писменог изражавања 4. Настава граматике и правописа 5. Порекло и појам књижевности за децу на ромском језику 6.Усмена књижевност за децу на ромском језику 7. Кратке језичке усмене форме на ромском језику 8. Поезија за децу ромских књижевника Ранка Рајка Јовановића и Алије Краснићија

30

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Ромски

Српски

Не

4000,00 дин по учеснику; Цена укључује надокнаду за предаваче, сав радни и потрошни материјал за учеснике. Путни трошкови и трошкови смештаја предавача нису исказани у цену обуке, они се обрачунавају у зависности од места реализације обуке