Сарадња са родитељима деце у васпитно-образовном систему путем друштвених мрежа

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1068

Не

Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад

Весна Вучковић, vesnavucko@gmail.com, 060 0834570

мр Мишко Шекуларац, дефектолог-васпитач, мр дефектологије и системски породични психотерапеут, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Андреја Радовановић, дефектолог-васпитач, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Весна Вучковић, васпитач, европски мастер из области права детета, ПУ "Радосно детињство", Нoви Сад; др Виолета Петковић, самостални стручни сарадник, Педагошки завод Војводине, Нови Сад;

мр Мишко Шекуларац, дефектолог-васпитач, мр дефектологије и системски породични психотерапеут, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Андреја Радовановић, дефектолог-васпитач, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Весна Вучковић, васпитач, европски мастер из области права детета, ПУ "Радосно детињство", Нoви Сад; Дивна Данчула, дефектолог-васпитач, дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад;

П3

К4

Подстицање комуникације и сарадње запослених у васпитно-образовном процесу и родитеља коришћењем интернета и друштвених мрежа на интернету; Развој стручних и етичких знања о друштвеним мрежама, предности и недостаци коришћења друштвених мрежа у васпитању и образовању.

Развијање мотивације васпитача,наставника и стручних сарадника за примену образовних технологија у васпитно-образовном раду; Унапређивање знања о заштити приватности на друштвеним мрежама; Оспособљавање васпитача, наставника и стручних сарадника да примењују технике комуникације којима остварују успешан однос са децом и одраслима; Унапређивање и обогаћивање различитих облика сарадње са родитељима у вртићима и школама. Квалтетнија и константна комуникација са родитељима; Већа партиципација родитеља у животу деце.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Упознавање учесника са етиком понашања на Интернету; Унапређена сарадња запослених у васпитно-образовном процесу и родитеља; Развој и унапређивање комуникацијских вештина запослених у васпитно-образовном процесу;

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2000 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари ауторима и реализаторима обуке, као и путни трошкови.