Улога наставе русинског језика, књижевности и историје у формирању националне свести

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1069

Не

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за русинистику

Проф. др Јанко Рамач, Др Зорана Ђинђића 2, Одсек за русинистику, Филозофски факултет, кабинет 204, 0628067622, janko.ramac@ff.uns.ac.rs

Проф. др Јанко Рамач, (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мр Анамариа Рамач Фурман (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

Проф. др Јанко Рамач (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Проф. др Михајло Фејса (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мр Анамариа Рамач Фурман (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мср. Александар Мудри (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мср. Ана Римар (сарадник у настави на Одсеку за русинистику, докторанд, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

П3

К1

Развој и јачање националне свести код ученика који похађају наставу на русинском наставном језику у настави русинског језика, књижевности и историје.

Сагледавање важности улоге наставе историје и матерњег језика у формирању националне свести ; Стицање нових знања о улози и значају истакнутих личности и институција које су у прошлости одиграле значајну улогу у културно-просветном животу Русина и тиме дали свој допринос развоју националне свести; Усвајање знања о предностима учења матерњег језика у двојезичној средини; Сагледавање значаја улоге матерњег језика и његовог учења у јачању националне свести; Увођење нових методолошких приступа у настави помоћу платформе за учење; Сагледавање важности књижених дела Михајла Ковача у којима је писац вршио национални препород свог народа, као и важности тих дела у настави књижевности за јачање националне свести.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Улога наставе историје у формирању националне свести, Важност учења матерњег језика у двојезичној средини, Платформе за учење у настави, Питање националног идентитета Русина у књиженим делима Михајла Ковача.

30

2 дана (10 сати); 10 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Русински

Не

1200 динара по учеснику. Цена покрива: хонораре реализатора, радни материјал, путне трошкове реализатора.