Делатност Русинског народног просветног друштва у културно-просветном и националном животу Русина у Југославији

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1070

Не

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за русинистику

др Јанко Рамач, Др Зорана Ђинђића 2, Филозофски факултет Нови Сад, кабинет 204, 0628067622, janko.ramac@ff.uns.ac.rs

Проф. др Јанко Рамач, (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мр Анамариа Рамач Фурман (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

Проф. др Јанко Рамач (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мр Анамариа Рамач Фурман (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мср. Александар Мудри (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мср. Ана Римар (сарадник у настави на Одсеку за русинистику, докторанд, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

П3

К1

Сагледавање важности улоге Русинског народног просветног друштва у просветном, културном и националном животу Русина ради адекватне едукације ученика о националном препороду русинске заједнице у Југославији.

Обележавање 100-те годишњице од формирања прве русинске организације – Русинског народног просветног друштва (РНПД) и усвајање теоријских знања о њој, сагледавање њене улоге у друштвеном, јавном, културно-просветном и националном животу Русина; Схватање проблематике избора језика и писма на почетку ХХ века у стандардизацији русинског књижевног језика и улоге РНПД-а у томе; Сагледавање значаја Русинског народног просветног друштва у објављивању првих дела из русинске књижевности која су од значаја за формирање националне свести код ученика; Упознавање са почецима развоја терминологије у русинском језику и усвајање знања о моделима формирања термина; Сагледавање и превазилажење проблема одступања од норме у настави на русинском језику

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник

Улога Русинског народног просветног друштва у културно-просветном и националном животу Русина (1918-1941), Русинско народно просветно друштво и језичко питање, Терминологија у настави русинског језика, Русинска књижевност у издањима Русинског народног просветног друштва.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Русински

Не

1200 динара по учеснику. Цена покрива: хонораре реализатора, радни материјал, путне трошкове реализатора.