КОМБИНОВАНА НАСТАВА – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1071

Не

Основна школа „Гоце Делчев“, Јабука

Борче Величковски, info@nsmakedonaca.org.rs, 013/2580456,0608030345

Маре Каранфиловић Професор македонског језика и књижевности, Директор Средње школе за текстил и дизајн у Лесковцу

Маре Каранфиловић Професор македонског језика и књижевности, Директор Средње школе за текстил и дизајн у Лесковцу; Мирослав Каранфиловић, Професор историје, ОШ ,,Васа Пелагић'' Лесковац

П3

К1

Оснаживање наставника за мотивисање ученика за учење; Примена игара и иновативних метода и техника рада у настави; Проширивање знања о стиловима и стратегијама учења.

Пружање стручне и методичке помоћи учитељима и наставницима у настави изборног предмета „Македонски језик са елементима националне културе“; Записивање на македонском писму и употреба иновативних метода у настави; Утицај билингвизма на наставу; Корелација са наставом других предмета; Пружање увида у особености македонског говора и културе и свим осталим заинтересованим професорима других предмета, а у циљу поспешивања комуникације између припадника и неприпадника македонске етничке заједнице.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник

Избор метода рада у сврху подизања мотивације ученика који уче изборни предмет Македонски језик са елементима националне културе у комбинованим одељењима.

10

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Македонски

Не

Цена по учеснику је 4000 РСД. У цену је урачунато: надокнада аутору и предавачима, трошкови превоза, исхране и преноћишта предавача, радни материјал, порези.