Иновативни приступи у светлу нових научних сазнања у васпитно-образовном раду са децом

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1074

Не

Удружење грађана НИДУС Заједно за развој деце, Београдски пут 1, 24000 Суботица

Илма Черник, 24300 Бачка Топола, Главна 100, 064-22-814-11, csernikilma@gmail.com

Илма Черник, Ош. Ст. Коваш Ђула – Стара Моравица, дипл.педагог – спец. из области школске педагогије Агота Шутуш, Стручна служба основних школа „Здружена Школа“, дипл. дефектолог-логопед, дипл. дефектолог-тифлопедагог

Илма Черник, Ош. Ст. Коваш Ђула – Стара Моравица, дипл.педагог – спец. из области школске педагогије Агота Шутуш, Стручна служба основних школа „Здружена Школа“, дипл. дефектолог-логопед, дипл. дефектолог-тифлопедагог

П3

К2

Упознавање учесника са развојем базичних когнитивних способности, социјалних компетенција и пажње у у светлу нових научних сазнања и усвајање методике подстицања развоја ових способности у оквиру образовно – васпитног процеса.

Упознавање учесника са развојем способности учења на основу нових научних сазнања неурологије; Приказивање и усвајање метода за испитивање и развијање базичних когнитивних способности и пажње; Давање савета за вођење активности и наставног часа у инклузивној педагошкој пракси; Развијање емпатије за прихватање деце са проблемима у учењу; Упознавање карактеристике како предшколског тако и школског доба у циљу смањења дисконтинуитета на преласку из предшколске установе у школу.

1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 4. Васпитач у предшколској установи 5. Медицинска сестра – васпитач 6. Стручни сарaдник у предшколској установи 7. Стручни сарaдник у школи 8. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Изазови школе –Карактеристике учења деце предшколског узраста. Развој и развијање когнитивних базичних способности и способности за учење. Упознавање и испитивање способности као основа развојно – стимулативног програма. . Комплекснo развијање способности . Генерација З у школским клупама Карактеристике З генерације. Усвајање читања и писања у дигиталном свету. Методе и дидактичке игре за развијање читалачких способности. Социјалне компетенције и вршњачки односи З генерације Усмерена пажња - Теоријска сазнања о пажњи. Mогућности развијања пажње .Вођење наставног часа у инклузивној педагошкој пракси. Значај тимског рада у раду са ученицима са проблемима пажње.

30

24 сати , 3 пута по 8 сати. Програм се састоји од 3 модула, сваки модул је целина и у себи и траје 8 сати. (24 бодова) дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2000 дин сваки модул (ауторски хонорар, путни трошак, помоћни материјали)