Инклузија деце која су „другачија”

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1075

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад

Отилиа Велишек-Брашко, Митровачка 11, Нови Сад, 064-24-70-152, otilia.velisek@gmail.com

др Отилиа Велишек-Брашко професор струковних студија, и Доц. др Мила Бељански профеор на факултету

др Отилиа Велишек-Брашко професор струковних студија, и Доц. др Мила Бељански професор на факултету

П2

К3

Сензибилизација, оснаживање и образовање педагошког кадра за инклузивно образовање деце из осетљивих група, а посебно деце из спектра аутизма у инклузивном образовању. Превазилажење предрасуда о деци са аутизмом и промовисање њихових потенцијала и даровитости.

Развити адекватну терминологију у контексту инклузије и градити прихватајуће друштво. Оснажити и информисати учеснике о потребним специфичним компетенцијама васпитача и учитеља за инклузивно васпитање и образовање, са посебним акцентом на методичке компетенције у раду са децом са аутизмом. Образовање и информисање учесника о аутизму и подручјима у оквиру који имају тешкоће у функционисању. Сензибилисање учесника према породицама и родитељима деце са аутизмом и изградња партнерске сарадње са њима. Образовање и информисање учесника о појму даровитости, о повезаности даровитости и аутизма, врстама даровитости. Подстаћи учеснике да препознају јаке стране детета из спектра аутизма и да развијају компетенције детета.

Васпитачи
наставници разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна
школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
стручни сарадници у вртићима
стручни сарадници у школама

Теоријска основа инклузије, Адекватна терминологија у контексту инклузије, Социјална инклузија и стварање социјалних кругова, Друштвена партиципација, Специфичне компетенције за реализацију инклузије, Аутизма и деца из спектра аутизма, Прихватајући родитељ, Сарадња са породицом деце из спектра аутизма, Изградња партнерства у инклузивном васпитању и образовању, Специфичне методичке компетенције у раду са децом из спектра аутизма, Даровитост и аутизма, Типови даровитости, Развијање компетенције деце.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

1800,00 динара по учеснику. У цени су укључени хонорари за аутора, реализаторе, порез, административни трошкови и потребан потрошни материјал); Путни трошкови и освежења нису урачунати у цену, потребно је додатно финансирати.