Савремени приступ настави књижевности и језика/граматике

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1076

Не

Филозофски факултет ‒ Одсек за хунгарологију Нови Сад

Др Ержебет Чањи редовни професор, 21000 Нови Сад, Зорана Ђинђића 2, 021/ 458673, hungar@ff.uns.ac.rs

Др Ева Хожа (Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Нови Сад и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, редовни професор); Др Харгита Хорват Футо (Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Нови Сад, ванредни професор)

др Ева Толди (Одсек за хунгарологију, Нови Сад, редовни професор), др Илона Рајшли (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Ева Харкаи Ваш (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Јулиана Ишпанович Чапо (Одсек за хунгарологију, ванредни професор), др Марија Пастор Кичи (Одсек за хунгарологију, ванредни професор), др Елеонора Ковач Рац (Одсек за хунгарологију, ванредни професор), др Чила Уташи (Одсек за хунгарологију, ванредни професор), др Едит Катона (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Анико Новак (Одсек за хунгарологију, доцент), др Ержебет Чањи (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Корнелиа Фараго (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Едита Андрић (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Ерика Бенце (Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Ана Биро (Одсек за хунгарологију, асистент), Шаролта Кулчар (докторанткиња Филозофског факултета докторских студија језик и књижевност), Естер Ондрејчак (Фондација „Munka-Kör“, наставник мађарск

П3

К1

Приказивање појединих модела наставе и методе за развијање компетенције читања и разумевање текстова, упознавање најновије стручне литературе, дискусија о актуелним проблемима наставе матерњег језика и књижевности.

Обрада конкретних књижевних дела који се налазе у програму основне и средње школе. Дидактичко-методички поступци обраде књижевних и мултимедијалних текстова и развијања компетенције читања и разумевања текста. Настава књижевности као херменеутичка ситуација, откривање интертекстуалних и интердисциплинарних веза у текстовима. Упознавање нових метода у настави језика и граматике, са посебним освртом на најновије научне резултате и истраживања. Приказ најуспешнијих испитних часова и најновијих резултата из мастер радова студената. Иновације у учењу мађарског језика као страног. Развијање креативности и естетског укуса ученика: креативно писање, писање есеја, критика, развијање састављања реферата, развијање коришћења стручне литературе.

Професори мађарског језика и књижевности основних и средњих школа
наставници изборних и факултативних предмета (Мађарски језик са елементима националне културе)

Афирмација функционалног става при усвајању знања из области врста речи и морфологије. Онлине заједнице и њихова примена у настави књижевности. Распоред основних чинилаца приповетке у саставу. Трансформација лирских форми (сонет, разгледница, коан). Концепције о савременим проблемима дечје и омладинске књижевности. Функционални стилови у свакодневници. Контекстуализација и могућности наставе мађарске књижевности 19. века у 21. веку. Жанрови аутобиографије у настави књижевности (блог и мултимедијални аспекти аутобиографије). Могућности тумачења и наставе мађарске народне културе данас. Примена начина приповедања у саставу. Од Лајоша Кашака до данашњице (токови авангарде до данашњих времена). Стари мађарски кувари као извори доживљаја у настави историје мађарског језика. Промена жанра – промена стила (анализа писмених радова ученика). Опозиције у лирици Отоа Толнаија (Дела Отоа Толнаија на часу мађарског језика). Читачи наше будућности – књижевно образовање и/или образовање читаоца. Промена и настава мађарског правописа. Учење мађарског језика код глувих и наглувих ученика.

30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

1500 динара (радни материјал, освежење и храна, путни трошкови предавача)