Неговање народне традиције у предшколском васпитању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1077

Не

Удружење васпитача просветних радника Мађара Војводине, Мали Иђош

Ангела Дудаш, angela.dudas@gmail.com, 0691730873

Дoкторат, етнолог, васпитач др. Секе Ана, Пензионерка - председник Удружења Васпитача просветних радника Мађара Војводине

Дoкторат, етнолог, васпитач - др. Секе Ана, председник Удружењa Васпитача просветних радника Мађара Војводине, пензионерка; дoктор, доцент, фолклористика и историја културе - Јудит Рaфаи, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доцент, професор

П3

К1

Приказивање појединих модела наставе и методе за развијање компетенције читања и разумевање текстова, упознавање најновије стручне литературе, дискусија о актуелним проблемима наставе матерњег језика и књижевности.

Овај програм очувања традиције може се реализовати на сваком нивоу и у свим областима активности. Ситуације игре – вербални изражаји уместо радних листова. Развијање формалне, техничке стране говора: * Развијање формирања говора, артикулације, органа говора * Слух гласова * Ритам, пауза * Уочавање висине гласа – дубине гласа, интонације, боје гласа, акцента. Развијање садржајних карактеристика говора кроз игру: * Проширивање вокабулара, * Развијање релационог вокабулара, * Говор, самостално формирање говора и реченице, * Игре питања и одговора, Драматизација, луткарске сцене, обраде бајки дешава се кроз развој метакомуникације

Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи

Обрада бајке у предшколском образовању у областима развоја говора, ликовне културе и музичке културе

20

3 дана (18 сати); 18 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3000 динара по учеснику – што обухвата рад организатора и реализатора, путне трошкове организатора и реализатора, и радне материјале.