Кроз исходе до успешног уџбеника

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1078

Не

Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад

Светлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs 063/532 989

Светлана Золњан, доктор разредне наставе, координатор за образовање Националног савета словачке националне мањине

Светлана Золњан, доктор разредне наставе, координатор за образовање Националног савета словачке националне мањине, Мариена Корошова, професор словачког језика, уредник за словачки језик Завода за уџбенике, Нови Сад

П3

К1

Оспособљавање наставникакроз исходе за избор и израду квалитетних уџбеника и других наставних средстава за потребе школа са словачким наставним језиком

Оспособљавање наставника за правилну процену квалитета уџбеника и других наставних средстава; Презентација образовних исхода за словачки језик; Упутство и усмеравање наставника за израду ауторских уџбеника и других наставних средстава са словачким наставним језиком.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа Наставник предметне наставе – гимназија
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Презентација образовних исхода; Шта треба да садржи квалитетан уџбеник; Анализа уџбеника за ниже разреде ОШ, за старије разреде ОШ и СШ; Примери добре праксе

7-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Не

2000 динара по учеснику