Словачки језик од традиције ка модерности 8

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1079

Не

Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад

Светлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs 063/532 989

Светлана Золњан, доктор разредне наставе, координатор за образовање Националног савета словачке националне мањине, Јан Макан, режисер у РТ Војводина

Светлана Золњан, доктор разредне наставе, координатор за образовање Националног савета словачке националне мањине, Јан Макан, режисер у РТВ Анита Мургашова, Методичко-педагошки центар Банска Бистрица Марија Козликова, Наставник за континуирано образовање, Заменик директора школе Установа: Специјална основна школа у Братислави, Методичко-педагошки центар Братислава

П1

К1

Оспособљавање наставника за квалитетно извођење наставе, коришћењем савремених метода и облика рада уз употребу ИК технологије за потребе школа са словачким наставним језиком

Оспособљавање наставника за квалитетно извођење наставе, коришћењем савремених метода и облика рада уз употребу ИК технологије за потребе школа са словачким наставним језиком - примери добре праксе.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета Васпитач у предшколској установи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Драматизација текстова у школама, транскрипција презимена, Литература војвођанских Словака - драматизација текстова у школама, транскрипција презимена, Литература војвођанских Словака ,Примери добре праксе

7-30

12 сати; 12 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Не

2000 динара по учеснику