Мотивација у функцији развоја личности ученика/детета по европским стандардима

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1080

Не

Тренинг центар за едукацију – Нови Сад

Ксенија Манојловић, Балзакова 31, Нови Сад, 062/207806, ksena.ns@gmail.com

Kсенија Манојловић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, дипл. инг. електротехнике, координатор Тренинг центара за едукацију – Нови Сад у Новом Саду; Милан Илић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, мастер. инг. саобраћаја, саветник директора у Агенцији за безбедност саобраћаја у Београду

Милан Илић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, мастер. инг. Саобраћаја, саветник директора у Агенцији за безбедност саобраћаја у Београду, Ана Лојаничић-Фехер, стручни сарадник, дипломирани педагог у Електротехничкој школа „Михајло Пупин“ у Новом Саду; Kсенија Манојловић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, дипл. инг. електротехнике, координатор Тренинг центара за едукацију – Нови Сад у Новом Саду;

П3

К3

Подизање нивоа свести о утицају мотивације на развој личности ученика/детета; Повећање квалитета, ефективности и ефикасности наставе у складу са европским стандардима; Развој професионалних вештина, мотивације као и подстицање развоја наставног кадра.

Разумевање везе између мотивације ученика/детета и потенцијала развоја личности; Извођење наставе по европским стандардима применом техника фасилитације, укључујући у интеракцју све ученике подстицањем слободног изражавања личних ставова и различитости; Коришћење техника фасилитације у настави у зависности од индивидуалних различитости ученика/детета; Повећање активности ученика/детета на часу применом техника фасилитације; Структуирање динамике наставе уважавајући индивидуална постигнућа ученика/детета; Разумевање и вредновање утицаја „енерџајзера“ на ниво мотивације ученика/детета; Осмишљавање, израда и примењивање адекватних „енерџајзера“ за подизање задовољства и самосталности ученика/детета.

Наставник разредне наставе;Наставник предметне наставе – основна школа;Наставник предметне наставе – гимназија;Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;Наставник стручних предмета – средња стручна школа;Васпитач у предшколској установи.

Увод; Масловљева теорија мотивације; Теорија фасилитације као подршка развоју личности ученика и„Енерџајзери“ у настави.

20

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

Цена семинара по учеснику је 1700 динара. У цену су укључени хонарари извођача обуке, штампање радног материјала, трошкови потрошног материјала, путни трошкови и административни трошкови.