ПРАКСОМ ДО ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1081

Не

Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Јармочна бб, Бачки Петровац

Ленка Визи, Иве Лоле Рибара 10, 21470 Бачки Петровац, 063/ 89 23 181, lenkavizi@gmail.com

1.Ленка Визи наставник биологије-дипл. Биолог + оспособљеност обављања педагошког рада 2.Милада Станковић професор биологије, професор биологије 3.Даринка Милановић школски педагог, професор педагогије 4.Божена Леварски васпитач у предшколској установи

1.Ленка Визи наставник биологије-дипл. Биолог + оспособљеност обављања педагошког рада 2.Милада Станковић професор биологије, професор биологије 3.Даринка Милановић школски педагог, професор педагогије 4.Божена Леварски васпитач у предшколској установи

П3

К1

Стицање компетенција учесника за примену нових знања, ставова и вештина у раду са децом из области заштите животне средине

Стицање знања о основним појмовима заштите животне средине; унапређивање нивоа еколошке свести; оспособљавање за практичну примену знања у раду са децом коришћењем активних наставних метода

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник изборних и факултативних предмета; Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

I.УВОД - Игрица за упознавање. II.ОСВЕШЋИВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕКОЛОШКОГ ОТИСКА - Појам - еколошки отисак; Освешћивање властите улоге у очувању природе ;У ком правцу се креће свет. III.УЗРАСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЦЕ И ТИПОВИ УЧЕЊА - Психо-физичке одлике деце по узрасним групама; Карактеристике еколошких програма у зависности од узраста; Концепт учења глава-срце-руке-чула. IV.ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ - Реализоване активности у предшколској установи/основној школи. V.ДИГИТАЛНА СКРИВАЛИЦА - Употреба дигиталних средстава у еколошким активностима. VI. АКТИВНЕ МЕТОДЕ РАДА - Отпатци из наше околине; Еко журка; Игре рециклаже; Природа – могућности за реализацију активности/наставе. VII.КАКО ДО ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ КОРИШЋЕЊЕМ ПОМЕНУТИХ АКТИВНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА - Израда мини-плана активности. VIII.МОГУЋНОСТИ У ПРАКСИ - Информисање о могућностима учешћа у еколошким програмима и пројектима. IX.ЕВАЛУАЦИЈА СЕМИНАРА - Попуњавање упитника.

20-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски

Не

Цена семинара по учеснику је 2500 динара.