ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА УЗ ПОМОЋ ДИГИТАЛНИХ TЕХНОЛОГИЈА (ДТ)

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1082

Не

Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Јармочна бб, Бачки Петровац

Аленка Репац, Булевар цара Лазара 54/21, 21000 Нови Сад, 063/563616, cizmanski.alenka@gmail.com

1.Аленка Репац, дипл. психолог, ПУ “Радосно детињство“, Нови Сад 2.Јасна Суботин, дипл.педагог, директор ПУ „Колибри“ Ковачица 3. Андријана Ћирић, дипл. педагог, ПУ „Вчиелка“, Бачки Петровац 4. Божена Леварски, васпитач у предшколској установи

1. Аленка Репац, дипл. психолог, ПУ “Радосно детињство“, Нови Сад 2.Јасна Суботин, дипл. педагог, директор ПУ “Колибри“, Ковачица 3. Андријана Ћирић, дипл. педагог, ПУ „Вчиелка“, Бачки Петровац 4. Божена Леварски васпитач у предшколској установи

П1

К2

Изградња и јачање професионалних компетенција учесника за употребу ДТ у раду са децом/ученицима

-Унапређење знања и вештина учесника о могућностима које нам пружају ДТ у индивидуализација в-о рада; Обука учесника за примену и интеграцију ДТ у њихов свакодневни рад са децом /ученицима; Оснаживање учесника да користе потенцијале које нам пружају ДТ за остваривање позитивних утицаја на дечији развој, подизање квалитета свих сегмената в-о рада и развој медијске културе детета.

Васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
наставник разредне наставе
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки асистент )

1.Представљање реализатора програма и учесника и прва асоцијација на ДТ 2.Договор о правилима рада током трајања семинара 3.Самопроцена компетенција учесника за примену ДТ у раду са децом/ученицима (улазна процена) 4.Зашто ДТ у раду са децом / ученицима? 5.Утицај ДТ на различите области дечјег развоја 6.Примена и интеграција ДТ у свакодневни рад васпитача/наставника као одговор на потребе деце и у интересу детета 7. Приказ примера добре праксе 8. ДТ у рукама учесника - рад у малим групама 9. Рад у малим групама - осмишљавање начина интеграције ДТ у свакодневни рад са децом/ученицима 10. Излагање продуката радионичарског рада 11. Самопроцена компетенција учесника за примену ДТ у раду са децом/ученицима.

15-30

8 сати; 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски

Не

Цена семинара по учеснику је 2500 динара.