Даровитост ученика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1083

Не

Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима, Соња Маринковић 24, Суботица

Ибоља Де Негри, Соње Маринковић 33, Суботица 064/322/68/04,024-557-596, denibi@tippnet.rs

Ибоља Де Негри, Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима председник Већа

Ибоља Де Негри дипл. грађевински инжињер, Политехничка школа, Суботица, Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима председник Већа Кристина Шалата Уграи професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Суботица,

П3

К3

Приказивање метода препознавања, неговања даровитости деце у школи и ван школе, развијање креативности, ликовно стваралаштво.

Упознавање учесника семинара са дефиницијама из области неговања талентованих ученика. Препознавање даровитости деце у што ранијем периоду живота, рад са талентованом ученицима, развијање креативности, развијање стваралачког рада.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи

Основни појмови о даровитости ученика. Различити приступи унапређивања вештина ученика. Ликовно и визуелно изражавање.

20

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1500 дин по особи (надокнада предавачима, радни материјал)