Летња Академија – едукација просветних радника на мађарском наставном језику

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1084

Не

Удружења просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица

Ибоља Де Негри, Соње Маринковић 33, 064/322-68-04, denibi@tippnet.rs

Ибоља Де Негри, , наставник стручних предмета средње школе, председник Удружења, Политехничка школа, Суботица, Удружење просветних радника мађара северне-бачке,

Мора Регина МА, дипломирани филолог-мастер, Политехничка средња школа, Суботица Туру Вираг Илдико, наставник мађарског језика и књижевности, ОШ „Хуњади Јанош“, Чантавир Чеке Марта, професор историје О.Ш „Мајшански пут”, Береш Золтан, професор математике

П3

К1

Унапређење наставе у предшколској, основној и средњој школи, стицање вештина, комуниације са ученицима, колегама, родитељима

Савлађивање теоријски и практични знање и вештина методичких компетенција, развијање сензибилитета, оспособљавање наставника за проверу остварености пожељних резултата учење.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школаНаставник стручних предмета – средња стручна школа

Стандарди наставе историје и књижевности и њихова примена, мапе ума у настави, елементи доброг задатка, Експериментално – практични и интердисциплинарни садржаји у настави природних наука, еколошко осмишљавање васпитно – образовног рада.

30

24 сати; 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3000 дин по особи (надокнада предавачима, радни материјал)