Подстицајна средина за игру, учење и развој деце – обука кроз пример квалитетне праксе у предшколској установи која примењује холистички приступ васпитању и образовању деце

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1085

Не

Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци

Споменка Дивљан, Црногорска 33, Нова Пазова, 0653229588, sdradost@yahoo.com

Споменка Дивљан, стручни сарадник, проф.педагогије и психологије, ПУ “Радост“, Нови Бановци; Снежана Вучак, васпитач, ПУ “ Радост“, Нови Бановци; Душка Јекић, : мед.сестра-васпитач, ПУ “ Радост“, Нови Бановци

Снежана Вучак, васпитач, ПУ“ Радост“, Нови Бановци, Душка Јекић, : мед.сестра-васпитач, ПУ“ Радост“, Нови Бановци, Мирјана Растовић, дипл.дефектолог-логопед, стручни сарадник логопед, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Тања Мирчетић, васпитач, ПУ“ Радост“, Нови Бановци, Сања Риђошић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Наташа Вукин, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Јелена Радаковић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Милена Орешчанин, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци Татјана Мелезовић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Снежана Клајић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Бојана Цветиновић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Јелена Пекић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци ,Зорица Зековић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Јана Домоњи, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Марина Николић, мед.сестра-васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Драгана Маргетић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци, Данијела Ђурић, васпитач, ПУ“Радост“, Нови Бановци

П3

К3

Јачање професионалних компетенција за примену холистичког приступа васпитању и образовању и унапређивање праксе усмерене на дете

Учесници ће путем анализе праксе унапредити вештине у: -примени интегрисаног и пројектног учења; документовања, праћења дечјег развоја и напредовања и планирања ВОР у контексту праксе усмерене на дете; писање акционог плана за унапређивање рада установе Учесници обуке ће имати боље разумевање о: значају перспективе детета као полазишта планирања и организовања васпитних и образовних активности; средини за учење као трећем васпитачу; важности примене креативних, неструктуираних и природних материјала за игру

Васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарaдник у предшколској установи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

1. Представљање линије развоја установе- од изазова до квалитета 2. Упознавање контекста- средина за учење као трећи васпитач 3. Праћење и анализа угледне активности 4. Анализа начина документовања и документације 5. Планирање васпитно-образовног рада- планирање по центрима интересовања и пројектно учење 6. Дидактички материјал за игру и учење- приказ и израда 7. Хоризонтално учење као пут професионалног развоја 8. Евалуација за учеснике и планови за даље

20

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски

Не

Цена обуке је 1500 динара по учеснику. У цену су урачунати: копирани комплет материјала за сваког учесника, радни материјал, дневница за реализаторе, освежење током обуке