Како настаје од разреда једна заједница? Групни процеси у школи

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1087

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ , 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Доротеа Ваш, Универзитет Eтвеш Лоранд Факултет Специјалног Образовања Барци Густав, асистент, предавач на факултету

Доротеа Ваш, Универзитет Eтвеш Лоранд Факултет Специјалног Образовања Барци Густав, асистент, предавач на факултету, Жолт Нађ, Основна Школа „Братство Јединство“, Настаник разредне наставе

П4

К3

Привући пажњу педагога на то да је много ефикасније васпитање и образовање ученика када већ можемо говорити о једној заједници а не разреду. Циљ програма је прокатазати примере о могућностима која се могу догодити у једном разреду.

Преко педагошких филмова рпивући пажњу педагога да постоје ситуације када педагог не може одлучити ко је крив и ко није крив у датој ситуацији. Ситуације ће се приказивати преко филмова. Поред свега овог преко целог програма тражичемо одговор на питања: Ко је јачи група или њен лидер?, Којим методама настаје заједница од разреда?, Какав је стил једне вође групе и који стил вође је наприкладнији једног заједници?, Различити наставници, различите улоге.

Наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарaдник у предшколској установи
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Игре помоћу којег настају групе; дискусија о применутим играма; Kо је јачи доминантна особа или једна група?, Помоћу чега се јача једна група?, игра помоћу којег настају групе; примери из филмова која се догађају у стварности; Шта радити када имамо дете са посебним потребама?, Шта учинити када имамо жртву у разреду?, Део филма Самер Хил, одакле једно дете бежи – која су решења.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 дин по учеснику