„Ако будем пуно читао научићу напамет и добићу петицу”. Корисна решења првака за нас педагоге

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1089

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ , 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Доротеа Ваш, Универзитет Eтвеш Лоранд Факултет Специјалног Образовања Барци Густав, асистент, предавач на факултету

Доротеа Ваш, Универзитет Eтвеш Лоранд Факултет Специјалног Образовања Барци Густав, асистент, предавач на факултету; Жолт Нађ, Основна Школа „Братство Јединство“, Настаник разредне наставе

П3

К1

Привући пажњу педагога на тешкоће у читању које се пуно пута појаљују код почетних читаоца, затим циљ нам је приказати недостатке мађарског буквара, уџбеника што је чести узрок потешкоћа у читању и због чега деца већ у провм разреду не воле да читају.

Приказивање једног великог истраживања која ја одржана у Војводини са децом првог разреда основних школа. Циљ је дати у увид, које су омињени типови приче и хероја, зашто деца воле односно зашто деца не воле да читају већ у првом разреду, како се деца спремају у први разред, које су највеће потешкоће на почетку читања и шта је потребно узети у обзир, када их спремамо за први разред, односно који су први мотивациони системи помоћу којег можемо да их припремимо за читање, односно која су најбоља решења за образовање будућих читалаца. Програм ће приказати које су разлике између текстова буквара која се користи у Војводини на часу мађарског језика и у којо мери одговарају ови текстови за децу, која имају нека друга очекивања.

Наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарaдник у предшколској установи
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Стање дечје књижевности, деца основних и средњих школа не читају – где тражити проблем? Како причати деци од 3-6 узраста? Проблем: ђаци прваци не воле да читају: oни које воле на почетку школске године до краја године се демотивишу. Шта је потребно првацима: iстраживања у теми. Које су могуће превенције? Каквe су могучности у основној школи? Метода учења читања на мађарском наставном језику, bуквар и читанка за први разред.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 дин по учеснику