Настава природних наука – Допринос унапређивању научне писмености

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1093

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Проф. Бела Мухи, Гимназија «Светозар Марковић», Нови Сад. Дипломирани физичар, професор физике, наставник физике и хемије

Др Јанош Чанади, Доктор хемије. Редовни професор. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду. * Др Ева Боршош, Доктор молекуларне биологије, доцент. Универзитет у Новом Саду, Учитељски Факултет на Мађарском наставном језику. Суботица. * Др Берта Барта Холо, Доктор хемије. Доцент. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду. * Бела Мухи, Дипломирани физичар, професор физике, наставник физике и хемије, Гимназија «Светозар Марковић» , Нови Сад.

П3

К1

Кроз практичне примере пружамо знање у препознавању природних појава и закона, да се то пренесе на ученике. Допринос унапређивању научне писмености код учитеља и наставника свих профила кроз једноставних практичних примера и огледа.

Кроз практичне примере пружамо знање у препознавању природних појава и закона, и да се то преко образовног рада наставника пренесе на ученике. Допринос унапређивању научне писмености код наставника и ученика кроз једноставних практичних примера и огледа. Упознавање наставника са најновијим научним достигнућима у области природних наука, примене теорије у пракси. Упознају савремену методику наставе, примену огледа и експеримената у настави. Учесници семинара могу да препознају међусобну повезаност различитих области природних наука.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе – основна школа. Наставник предметне наставе – гимназија. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа. Наставник стручних предмета – средња стручна школа. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне). Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне). Васпитач у предшколској установи.

Практични примери и огледи из биолошких наука. Практични примери и огледи из хемије и технологије. Практични примери и огледи из физике и технике. Упознавање савремене методике наставе из природних наука.

30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику