Настава природних наука – Савремена методика наставе природних наука

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1094

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Проф. Бела Мухи, Гимназија «Светозар Марковић», Нови Сад. Дипломирани физичар, професор физике, наставник физике и хемије

Др Јанош Чанади, Др Ева Боршош, Др Берта Барта Холо, Бела Мухи

П3

К1

Кроз практичне примере пружамо знање у препознавању природних појава и закона, да се то пренесе на ученике. Допринос унапређивању научне писмености код учитеља и наставника свих профила кроз једноставних практичних примера и огледа

Упознају савремену методику наставе, примену огледа и експеримената у настави. Учесници семинара могу да препознају међусобну повезаност различитих области природних наука.

Васпитачи
наставнике
професоре

Практични примери и огледи из биолошких наука. Практични примери и огледи из хемије и технологије. Практични примери и огледи из физике и технике. Упознавање савремене методике наставе из природних наука.

30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику