Историја и хунгарологија – Пером и оружјем

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1096

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

мр. Виола Лујза и Дулка Андор

Закар Петер, Вајда Тамаш, Виола Лујза, Дулка Андор, Др. Габор Ујвари, Др. Петер Миклош

П3

К1

Професионално усавршавање радника у просвети. Упознавање стручне јавности са новијим и актуелним кретањима у одређеним научним областима од најкомпетентнијих предавача у одређеној тематици.

Уношење новог, грађанског духа и начина тумачења историјске, књижевне и лингвистичке тематике, које нису оптерећене идеолошким предрасудама, које су карактерисале другу половину 20. века.

Учитељи
и наставници и професори мађарског језика и историје

1. Европа и свет после 2. светског рата, 2. Контролисана књижевност – соц-реализам, 3. Студентска омладина и њена улога у паду социјалистичких система, 4. Нови прилаз настави језика и језичке културе,

17-30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику