Историја и хунгарологија – Вредности и вера

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1097

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

мр. Виола Лујза и Дулка Андор

Закар Петер, Вајда Тамаш, Виола Лујза, Дулка Андор,Др. Габор Ујвари, Др. Петер Миклош

П3

К1

Професионално усавршавање радника у просвети. Упознавање стручне јавности са новијим и актуелним кретањима у одређеним научним областима од најкомпетентнијих предавача у одређеној тематици.

Уношење новог, грађанског духа и начина тумачења историјске, књижевне и лингвистичке тематике, које нису оптерећене идеолошким предрасудама, које су карактерисале другу половину 20. века.

Учитељи
и наставници и професори мађарског језика и историје

1. Једнополни свет – свет без великих сила? 2. Нови центри силе – нови светски поредак, 3. Свет фонда речи Костолањи Дежеа, 4. Европа и националне мањине, 5. Најпопуларније речи код студената и средњошколске омладине

17-30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику