Историја и хунгарологија – Простор и време

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1098

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

мр. Виола Лујза и Дулка Андор

Сакај Шандор, Ујвари Габор, Закар Петер, Миња Карој, Гуитман Барнабаш, Токецки Ласло, Вајда Тамаш, Хожа Ева, Миклош Петер, Банк Барбара, Хујбер Саболч, Виола Лујза

П3

К1

Професионално усавршавање радника у просвети. Упознавање стручне јавности са новијим и актуелним кретањима у одређеним научним областима од најкомпетентнијих предавача у одређеној тематици.

Уношење новог, грађанског духа и начина тумачења историјске, књижевне и лингвистичке тематике, које нису оптерећене идеолошким предрасудама, које су карактерисале другу половину 20. века.

Учитељи
и наставници и професори мађарског језика и историје

1. Европа и свет почетком 20. века – претходи и последице, 2. Велики рат – нове државе у Европи, 3. Центенаријум рођења Ивана Мандија, 4. Аналитички приступ при тумачењу и разумевању текста, 5. Валдорф педагогија 6. Песнички симболи модерне, 7. Тестирање и мерење - компетенције у настави, 8. Зависности и болести модерног друштва, 9. Конзервативизам и либерализам и њихов значај у Европи у 19. веку, 10. Револуционарни процеси средином 19. века, 11. Животно дело Ваш Алберта, 12. Значај реформације у Угарској у настанку грађанске свести

17-30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику