Усавршавање разредних старешина – Социјализација младих

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1099

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Габриела Мухи Хорват, Основна школа „Соња Маринковић“, Нови Сад, професор, помоћник директора

Др Клара Тот Глемба, социолог, Др Золтан Шаги, неуропсихијатар, Др Отилија Велишек-Брашко, педагог, Др Бела Мухи Б., економиста, Марија Бори, психолог

П3

К3

Социјализација младих. Јачање компетенција просветних радника, нарочито учитеља и разредних старешина на тему социјализације младих. Савремена методика образовног рада у циљу успешне интеграције у друштво и социјализације младих. Подстицање просветних радника на побољшање социјализације детета у породици, у школи и у друштву уопште. Утицај образовања и васпитања на формирање културних потреба маладих.

Јачање компетенција просветних радника, нарочито учитеља и разредних старешина на тему социјализације младих. Јачање улоге разредних старешина у развијању личности ученика. Јачање улоге одељењског старешине у савременој школи.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе – основна школа. Наставник предметне наставе – гимназија. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа. Наставник стручних предмета – средња стручна школа. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне). Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне). Васпитач у предшколској установи. Стручни сарaдник у школи.

Дефинисање појма социјализације младих, суочавање са проблемима. Методика васпитног рада у функцији успешније социјализације младих. Савремена методика образовног рада у циљу успешне интеграције у друштво и социјализације младих. Утицај васпитања и образовања на формирање културних потреба маладих, на изградњу друштвено-културне личности, на менталну хигијену младих.

30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику