Усавршавање разредних старешина – Улога разредних старешина у развијању личности ученика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1100

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Габриела Мухи Хорват,Основна школа „Соња Маринковић“, Нови Сад, професор, помоћник директора

Др Клара Тот Глемба, социолог, Др Золтан Шаги, неуропсихијатар, Др Отилија Велишек-Брашко, педагог, Др Бела Мухи Б., економиста, Марија Бори, психолог

П3

К3

Савремена методика образовног рада у циљу успешне интеграције у друштво и социјализације младих. Подстицање просветних радника на побољшање социјализације детета у породици, у школи и у друштву уопште.

Јачање компетенција просветних радника, нарочито учитеља и разредних старешина на тему социјализације младих. Јачање улоге разредних старешина у развијању личности ученика. Јачање улоге одељењског старешине у савременој школи.

Васпитачи
учитељи
наставнике

Улога разредног старешине у савременој школи. Задаци разредног старешине у развијању личности ученика. Дефинисање појма социјализације младих, суочавање са проблемима. Методика васпитног рада у функцији успешније социјализације младих.

30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику