Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из математике за средњошколце

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1102

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Гергељ Wintsche, Балажне Тамаш

Гергељ Wintsche, Балажне Тамаш

П3

К2

Основни циљ програма је упознавање учесника са теоријским основама наставе мађарски језик и књижевности, и са применама различитих практичних техника у циљу побољшања квалитета наставе овог есенцијалног школског предмета.

Један од циљева усавршавања је приказ практичних могућности за развијање исправних техника учења.Други циљ је показивање методолошких техника, преко конкретних задатака, за развијање и побољшање самосталног учења ученика.

Професори из предмета математике

Нове могућности у предавању мађарски језик и књижевност применом новогенерацијских уџбеника Универзитета Eszterházy Károly – Институт за Истраживање и Усавршавање Образовања (ЕKE-OFI)

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику