Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из хемије

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1103

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Ласло Деметер, Ержебет Кропог

Ласло Деметер, Ержебет Кропог

П3

К2

Основни циљ програма је упознавање учесника са теоријским основама наставе еколошко образовање, и са применама различитих практичних техника у циљу побољшања квалитета наставе овог есенцијалног школског предмета.

Један од циљева усавршавања је приказ практичних могућности за развијање исправних техника учења.Други циљ је показивање методолошких техника, преко конкретних задатака, за развијање и побољшање самосталног учења ученика.

Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

Нове могућности у предавању еколошко образовање применом новогенерацијских уџбеника Универзитета Eszterházy Károly – Институт за Истраживање и Усавршавање Образовања (ЕKE-OFI)

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику