Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из матерњег језика и комуникације за 1. и 2. разред

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1104

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Мариа Чила Шандор, Бенце Короди

Мариа Чила Шандор, Бенце Короди

П3

К2

Основни циљ програма је упознавање учесника са теоријским основама наставе еколошко образовање, и са применама различитих практичних техника у циљу побољшања квалитета наставе овог есенцијалног школског предмета.

Један од циљева усавршавања је приказ практичних могућности за развијање исправних техника учења.Други циљ је показивање методолошких техника, преко конкретних задатака, за развијање и побољшање самосталног учења ученика.

Професори из предмета матерњи језика и комуникација

Нове могућности у предавању еколошко образовање применом новогенерацијских уџбеника Универзитета Eszterházy Károly – Институт за Истраживање и Усавршавање Образовања (ЕKE-OFI)

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику