Неговање мађарског језика – како унапредити усмено изражавање ученика основних школа који похађају часове неговања мађарског језика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1107

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Лидија Монић, наставник разредне наставе, ОШ „Серво Михаљ“,Зрењанин, мастер учитељ

Јоланка Ковач, библиотекар, ОШ „Серво Михаљ“,Зрењанин, наставник мађарског језика и књижевности

П3

К1

Општи циљ овог програма је да се учесници упознају са основним карактеристикама неговања мађарског језика, као и усменим изражавањем ученика који похађају часове неговања мађарског језика, као и са утицајима који утичу на њихово усмено изражавање, и утицајима који утичу на савремено негованје мађарског језика.

Специфични циљеви се односе на различите методе које могу да се употребљавају у настави неговања мађарског језика ради унапређивања усменог изражавања ученика који похађају неговање мађарског језика

Наставник разредне наставе
наставник предметне наставе-основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

-Матерњи језик;Неговање мађарског језика;Усмено изражавање и развијање усменог изражавања;Истраживање и резултати истраживања на ову тему;Стандардни мађарски језик;Oдступане од стандарда;Утицај српског језика на усмено изражавање ученика;Регионални језик и његов утицај на усмено изражавање;Војвођански регионални језик;Методе унапређивања наставе неговања мађарског језика

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику