Револуција учења

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1108

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Ева Чендеш

Ева Чендеш, Ласлоне Борбељ

П3

К4

Ојачање осетљивости учесника семинара на проблеме: ревизија знања стечена о учењу.

Давање сазнања и идеја о побољшању учења у школи. Како можемо да делујемо на другачије социјализовану генерацију? Који делови чине ефикасност учења, спорта и савладања страних језика?

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Употреба разних теорија интелигенције, вежбе ума, игре за развој креативности, мапирање посебности учења индивидуалаца, методи умовања, одржавање правца заједничког размишљања помоћу метода „шест мисаоних капа”.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику