Превенција школске агресије

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1109

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Ева Чендеш

Ева Чендеш, Ласлоне Борбељ

П4

К4

Разумевање узрока и природе агресије и расправа о могућностима превенције.

Помоћ наставницима пружањем метода и техника за смањење броја агресивних аката у школи. Како направити и применити безбедно окружење за учење нпр. са методима ненасилне комуникације: да сазнамо наше границе, да искористимо своја права, да јасно (али не агресивно) изражавамо наше жеље и осећања. Сазнање карактеристике починиоца, жртве, ставове контемплатора, развој емпатије за жртве и угрожене. Проактивно понашање ради заштите жртве.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Да сазнамо наше границе, да искористимо своја права, да јасно (али не агресивно) изражавамо наше жеље и осећања.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику